Verco Wall een coating voor iedere gevel.

Buitengevels kunnen op diverse manieren worden afgewerkt. Die afwerking is niet alleen ter verfraaiing maar juist ook ter bescherming tegen weersinvloeden. Een van die weersinvloeden is vocht.
Vocht is een lastige om je tegen te beschermen. Vocht kan in verschillende vormen voorkomen; vloeibaar, gas en vast. Vocht kan ook van verschillende kanten komen; van binnenuit, van buitenaf of via de grond. Producten die bestemd zijn om gevels te beschermen, worden dan ook speciaal ontwikkeld door ons om vocht het hoofd te bieden zoals verco-wall.

Buitengevelafwerking is dus niet alleen om kleur te geven aan de buitengevel, maar heeft ook zeker een beschermende werking voor het gebouw. Een buitenafwerking kan ook worden toegepast in combinatie met een isolatie systeem. Afhankelijk van het gekozen systeem worden er wel specifieke eisen gesteld aan de te gebruiken Vercotrans coating.

Verconox, een speciale roest isolerende coating voor op staalplaten gevels.

Vercofill, een damp door latende coating voor stenen en betonnen gevels evt in diverse kleuren.

Vercotrans coating Voor al uw coating werkzaamheden.